Granit Fonder

Välkommen till Granit Fonder

Välkommen till Granit Fonder

Granit Fonder är ett svenskt fristående fondbolag med inriktning på aktivt förvaltade fonder. I en tid när de större och mer etablerade fondaktörerna får allt svårare att uppvisa goda förvaltningsresultat och tillfredsställande avkastning har Granit Fonder kommit att bli en intressant uppstickare och ett från bankerna fristående alternativ för investerare som söker en god långsiktig förvaltning av sitt kapital. Hemligheten bakom framgångsrik förvaltning, oavsett vem det är som förvaltar kapitalet, är att vara aktiv. För att lyckas med aktiv förvaltning krävs erfarenhet och långsiktighet. Vi jobbar dagligen med att  utvärdera och aktivt förvalta intressanta investeringsmöjligheter.

Välkommen till Granit Fonder!