Granit Fonder

Granit Småbolag - därför äger vi Bure

Granit Småbolag har börjat året bra. Fram till igår (25 april-18) var fonden upp 4,35 procent för året att jämföra med småbolagsindex som var upp 2,20 procent.

Ett av Granit Småbolags större innehav är Bure Equity som har en portföljvikt om 2,4 procent. Bure är ett relativt litet investmentbolag med en koncentrerad portfölj. Historiskt sett har Bure utklassat börsen och flertalet andra investmentbolag med råge. Grafen nedan visar totalavkastning på 10 år för Bure, Kinnevik, Investor samt Stockholmsbörsen.

Bure_10y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Bures portfölj hittar vi mycket intressanta innehav. Största innehavet är det framgångsrika teknikbolaget Mycronic som tillverkar maskiner för produktion av elektronik och bildskärmar. Näst största innehav är medicinteknikbolaget Vitrolife som utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. De båda bolagen som tillsammans står för drygt 70 procent av Bures substansvärde är tydliga marknadsledare i sina respektive nischer och uppvisar god och lönsam tillväxt.

Bland Bures övriga innehav hittar vi det intressanta transplantationsbolaget Xvivo Perfusion och Life Science-specialisten MedCap.

Bland Bures onoterade innehav återfinns bland annat datasäkerhets- och autentiseringsbolaget Yubico som har flertalet globala tech-jättar på kundlistan, bland andra Google, Facebook.

Det som för tillfället gör Bure till en extra intressant investering är att bolaget trots sin historiska utveckling handlas till en stor rabatt. För närvarande är rabatten runt 23 procent vilket är över snittet för börsens investmentbolag.
Vi gillar Bures portfölj och har förtroende att bolagets investeringsfilosofi ska kunna leverera avkastning framöver. Dessutom ser vi den stora rabatten som en liten försäkring. 


Basfonden viktar ned ytterligare

Den allt mer turbulenta utvecklingen på världens börser gör att den underliggande exponeringen i basfonden blir mer defensiv.

Aktieandelen viktades ned ytterligare i månadsskiftet och uppgår nu till 22,4 procent från tidigare 52,8 procent under mars månad. För tillfället består aktieandelen främst av tillväxtmarknader samt USA men även en mycket liten andel Japan.

Även krediter viktas ned till cirka 9,8 procent från tidigare 15 procent efter att amerikansk high yield uppvisat en svagare utveckling på senare tid. Råvaror har fortsatt exponering om 15 procent. Räntor viktas upp till 30 procent, där hela exponeringen består av europeiska statsobligationer.

 

Basfonden_april_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Basfonden_allokering_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basfonden har en obligationsportfölj med ratingen investment grade i botten. Utöver obligationsportföljen har fonden derivatinnehav med exponering mot ett flertal tillgångsslag och geografier. Diagrammen ovan visar den aktuella allokeringen mot respektive tillgångsslag i derivatexponeringen. Per 2018-04-04 var fondens totala exponering i derivat cirka 97,8 procent.

Månadsrapport mars 2018


Det är fortsatt nervöst på världens börser när hotet om ett utökat handelskrig ökar. Första kvartalet har varit
volatilt och efter den inledande kursuppgången är nu Stockholmsbörsen rejält på minus. Allokeringen i samtliga
våra i fonder är nu mer defensiv. 
Bäst under månaden gick det för Granit Global 85 som bara var ner 0,7 procent att jämföra med S&P 500 som 
var ner 2,7 procent.
   


Läs mer i månadsbrevet!


				

Granit Småbolag - Fortnox växer med molnbaserade tjänster

På ett år är Granit Småbolag upp 5,95 procent att jämföra med fondens index som stigit med 2,02 procent (2018-03-19) Ett av de bolag som bidragit till den goda utvecklingen är Fortnox. Aktien har en portföljvikt om 1,6 procent och har stigit med hela 47 procent senaste året.

Den före detta hedgefondfondförvaltaren Jim Cramer, som myntade begreppet FANG för bolagen Facebook, Amazon, Netflix och Google, myntade nyligen ett nytt begrepp i form av Cloud Kings. Cloud Kings består av Adobe, Salesforce.com, ServiceNow, Red Hat, VMware, Splunk och Workday och är enligt Cramer alla mjukvarubolag som är en del av moln-revolutionen. Dessa bolag transformerar hur kunder köper sina tjänster och migrerar dem till nya molnlösningar som ofta är licensbaserade. 

På detta tema lyfter vi idag fram det Växjö-baserade Fortnox som säljer moln- och webbaserad bokföringsmjukvara till svenska småföretag. Bolaget, som kallar sig för ”Småföretagens bästa vän”, har haft en mycket imponerande tillväxt och har på en relativt kort period byggt upp en kundbas på över 200 000 kunder.

Kunder

 

 

 

 

 

 

 

revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolaget är partner och har avtal med alla större redovisningsbyråer i Sverige, vilka genom sin relation till småföretagen är en viktig försäljningskanal. Kunder vänder sig också direkt till Fortnox och tecknar abonnemang på hemsidan.Fortnox uppskattar att antalet småföretag i Sverige uppgår till cirka 780 000 och att penetrationen till molnbaserade lösningar uppgår till strax under 40 procent.

fortnox_logo

Bokföring och fakturering är de vanligaste tjänsterna som Fortnox tillhandahåller, men man har även ett stort antal tilläggsmoduler vilket exempelvis inkluderar lönesystem, lagerhantering och CRM. Även mer än 200 systemleverantörer är integrationspartners för att kunna erbjuda sina kunder ett ännu bredare erbjudande.

Väljer kunden att endast använda sig utav bokföringstjänsten kostar denna 99kr/månad och Fortnox har som strategi att växa antalet nya kunder i första hand innan de fokuserar på att öka försäljningen för tilläggsmoduler till befintliga kunder. Det finns med andra ord en hävstång, där vi bedömer att bolaget har goda möjligheter att öka den genomsnittliga intäkten per kund och månad, som vid årsskiftet uppgick till 123 kr.

Fortnox har även ett antal intressanta samarbeten med bland annat Handelsbanken, där kunden i Handelsbanken direkt på internetbanken kan använda Fortnox tjänster för bland annat bokföring, fakturering och lönehantering. Fortnox har även upprättat ett samarbete med Trygg Hansa, där syftet är att erbjuda företagsförsäkringar till sina kunder. Utöver detta satsar bolaget hårt på dotterbolaget Fortnox Finans där Fortnox kunder erbjuds fakturaköp och fakturabelåning vilket innebär att kunder kan sälja sina fakturor direkt i mjukvaran.

Granit Småbolag - Marknadsuppdatering

För att ge lite mer inblick i fondens förvaltning kommer vi framöver löpande att presentera dels innehav som vi tycker är extra intressanta och dels hur vi tänkt vid större portföljförändringar.

Fonden har haft en bra inledning på året, upp 1,71% i skrivande stund (per 2017-03-08) vilket kan jämföras med 0,17% för fondens jämförelseindex.

Ett av de bolag som bidragit till den goda utvecklingen är Fenix Outdoor. Aktien har en portföljvikt om 1,5 procent och har stigit med drygt 13 procent i år. Fenix Outdoor har funnits i Granit Småbolag i två år och de första aktierna köptes för runt 400 kr. Idag handlas aktien runt 1100 kr.

Omsättning- och vinstutvecklingen har varit mycket god, drivet av både organisk tillväxt men även förvärv, framförallt då man köpte tyska Globetrotter.

Graf Fenix Outdoor

Fenix Outdoor

Bolaget har som ambition att bli en ledande aktör inom utveckling och försäljning avFjallraven utrustning och kläder för fritidsaktiviteter. Koncernen har kommit en bra bit på väg, framförallt med det starkaste varumärket, Fjällräven.

I koncernen finns även varumärken som Tierra, Primus och sedan några år tillbaka tyska Hanwag. Förutom de starka varumärkena består koncernen av en retail-division i form av butikskedjorna Naturkompaniet och dess tyska motsvarighet, Globetrotter.

Framförallt är det dock Fjällräven som är motorn i Fenix Outdoor. Fram till nu har det varit produktgruppen ryggsäckar, där klassikern ”Kånken” ingår, som stått för den största tillväxten. Även andra produktgrupper växer starkt och det speciellt på marknader som Nordamerika, Kina och Sydkorea. 

På viktiga marknader, så som Nordamerika, Europa och även i Hong Kong etablerar nu Fjällräven egna Flagship Stores och tar upp kampen med de riktiga giganterna, The North Face och Patagonia.

Vi tror fortfarande på Fenix Outdoor även om konkurrensen och modekänsligheten inom kläder och fritidsutrustning är hög.  Fenix Outdoor omsatte förra året drygt 5,4 miljarder kronor vilket kan jämföras med The North Face omsättning på dryga 20 miljarder kronor.